O2k-Network Labs China

From Bioblast
Jump to: navigation, search

Oroboros Instruments

News         O2k-Products         O2k-Purchase         O2k-Open Support         O2k-Publications         O2k-Workshops and Events         O2k-Network         O2k-Feedback         NextGen-O2kO2k-Network Labs China


O2k-Network


China.gif
In cityO2k-NetworkStatus O2k
BaodingCN Baoding Cao XO2k 2009-
BaodingCN Baoding Liu FO2k 2015-
BeijingCN Beijing Chen QO2k 2013-
BeijingCN Beijing HuaweiOroboros distributor China
BeijingCN Beijing Li CO2k 2008-
BeijingCN Beijing Liu LO2k 2012-
BeijingCN Beijing Qin Y 3 Power-O2k 2015-
BeijingCN Beijing Wang X 2 Power-O2k 2008- Previous: US TX Dallas Wang X
BeijingCN Beijing Yuan ZO2k 2012-
ChongqingCN Chongqing Huang JO2k 2012-
ChongqingCN Chongqing Zhu Z 3 Power-O2k 2012-
DalianCN Dalian Zhan LO2k 2013-2019
GuangzhouCN Guangzhou Liu JO2k 2014-
HangzhouCN Hangzhou Zhu WO2k 2014-
Bincheng CityCN Shandong Wang CO2k 2013-
ShanghaiCN Shanghai Liu T 4 Power-O2k 2018-
ShanghaiCN Shanghai Yi XO2k 2015-
Shanghai, Beijing, WuhanCN Shanghai ZendaOroboros distributor China
TianjinCN Tianjin Zhang Y 2 Power-O2k 2009-
TianjianCN Tianjin Zhao HO2k 2014-
WuhanCN Wuhan Huang KO2k 2015-
FujianCN Xiamen Lin SCO2k 2018-
ZunyiCN Zunyi Zhou SO2k 2015-